';

Arnavutluk Tirane Belediyesinde Müşteri Görüşmeleri Başlatıldı

Arnavutluk Tİrane Beledİyesinde Müşterİ Görüşmelerİ Başlatıldı

Farhym CEO’su Bülent AKGÖL; Arnavutluk Tirane Belediyesi ile görüşmelerin başlatıldığını, yakında Balkanlarda Farhym imzasını görebileceğimizi belirtti.

farhym

Farhym Otomotiv